Nederland stelt Europees verbod op 10.000 soorten PFAS voor: EC beslist in 2025

Nederland heeft samen met vier andere Europese landen een voorstel gedaan om 10.000 verschillende poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) te verbieden. De stoffen zijn schadelijk voor de volksgezondheid en het milieu. Als het voorstel uiteindelijk wordt aangenomen, is dit het grootste verbod op chemische stoffen ooit in Europa, aldus het agentschap voor chemische stoffen (ECHA).