Ketenpartners werken samen rond voorstellen voor een nieuw Mestactieplan

Een 20-tal Belgische organisaties uit de brede voedselketen, waaronder Fevia, werken actief samen rond concrete voorstellen voor een nieuw Mestactieplan (MAP 7). Dit moeten leiden tot een Mestactieplan dat een breed draagvlak heeft binnen de sector en de Vlaamse voedselproductie verder verankert, met een betere waterkwaliteit als resultaat.