Levensmiddel of geneesmiddel? Nieuwe ontwikkeling in de jurisprudentie

Levensmiddelenbedrijven die medische claims maken voor hun producten kunnen daarvoor worden beboet op basis van het levensmiddelenrecht. Maar zij lopen ook het risico om beboet te worden onder de geneesmiddelenwet. In dat geval gelden veel hogere boetebedragen. Dat laatste wekt soms verbazing en zorgt soms ook voor verontwaardiging. Op basis van drie recente uitspraken zien wij een positieve trend, die hieronder wordt toegelicht.