EFSA rapport: Nederlanders vinden voedselveiligheid belangrijk en kijken vooral naar nutriënten en gezondheid

Wat vinden Europeanen belangrijk bij hun voedselaankopen? De EFSA heeft dit onderzocht in de Eurobarometer. Inzoomend op deze Eurobarometer valt op dat de Nederlanders bovengemiddeld interesse tonen in voedselveiligheid en de nutriënten in voeding.