PFAS-gehalte schelpdieren uit Oosterschelde onder 'nieuwe' Europese grenswaarde, maar is dat genoeg?

De NVWA heeft dit jaar voor het eerst in hun jaarlijkse onderzoek naar chemische contaminanten in productiegebieden voor tweekleppige weekdieren naar PFAS gekeken. De meetwaarden in mosselen en oesters uit de Oosterschelde liggen ruim onder de nog niet officieel vast gestelde maximale limiet van de Europese Commissie. Wat zegt dit over de voedselveiligheid? En is daarmee het gevaar van teveel blootstelling aan PFAS geweken?