'Taaie wetgeving voor circulair verpakken brengt de markt wél in beweging'

COLUMN - Onlangs publiceerde het KIDV een tijdlijn over wet- en regelgeving voor verpakkingen. Met als startpunt het jaar 1994, toen de eerste versie van de nog altijd geldende Europese verpakkingsrichtlijn (Richtlijn 94/62/EG) het licht zag.