Te veel PFAS in vis uit Westerschelde

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert zo min mogelijk schaal- en schelpdieren en diverse soorten vis uit de Westerschelde eten, in verband met hoge concentraties poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS).