Chaudfontaine behaalt CO2-neutraliteitscertificaat een jaar eerder

De mineraalwaterbottelarij in Chaudfontaine is één jaar vroeger dan gepland volledig CO2-neutraal gecertifieerd volgens PAS 20601. De site schakelde over naar 100% hernieuwbare elektriciteit, verminderde het gebruik van fossiele brandstoffen en blijft verder investeren in duurzamere processen.