Juiste taalversie van belang bij benaming van een samengesteld ingrediënt

Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om de lijst van ingrediënten van een samengesteld ingrediënt niet te hoeven vermelden is het van belang dat de benaming van het ingrediënt in de juiste taalversie vermeld wordt.