Pandemie zorgt voor halvering voedseluitbraken in Europa

In 2020 werden er in Europa zo'n 3.100 voedseluitbraken gemeld. Dat is een halvering in vergelijking met de jaren 2018 en 2019. Salmonella had met 23% het grootste aandeel in de uitbraken, maar listeria leverde verreweg de meeste doden op: 30 van de in totaal 48 voedsel gerelateerde doden in Europa.