Duurzaamheid in food: 'pick your battles' en implementeer gedisciplineerd om echt impact te maken

Duurzaamheid in food lijkt helaas een dusdanig breed containerbegrip te worden dat versnippering dreigt in de initiatieven. Noodzakelijke impact blijft daardoor beperkt of leidt zelfs tot 'greenwashing'. Hoe kan een voedingsmiddelenbedrijf toch impact hebben en het goede doen voor klanten, medewerkers en het milieu?