Trends 21/22 FrieslandCampina Ingredients: De definitie van luxe verandert, consumenten verwachten het overal

Het trendrapport 2021/2022 van FrieslandCampina Ingredients gaat in op drie trends die ze zien ontstaan na de coronapandemie. In dit artikel bekijken we de trends die de ingrediëntenleverancier heeft vastgesteld.