Residuen van gewasbeschermingsmiddelen in levensmiddelen onvermijdelijk

Het is onvermijdelijk dat er bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zoals glyfosaat, resten op levensmiddelen aanwezig blij-ven. Dit mag ook, zolang deze onder de maximale residulimiet (MRL) blijven.