Herziening maatregelen importcontrole van levensmiddelen uit Japan

Voor bepaalde levensmiddelen die worden geïmporteerd uit Japan gelden, sinds de kernramp in Fukushima in 2011, bijzondere voorwaarden. Na het ongeval overschreed het radionuclidegehalte in bepaalde levensmiddelen de in Japan geldende actiedrempels voor levensmiddelen. Dit kan een gevaar vormen voor de gezondheid van mens en dier.