Weens Koopverdrag van belang bij internationale handel: praktijkvoorbeelden over (non)conformiteit

Nederlandse bedrijven exporteren veel levensmiddelen. Zo is Nederland bijvoorbeeld de grootste vlees- en bierexporteur in de Europese Unie. Er worden echter ook veel levensmiddelen geïmporteerd in Nederland. Bij internationale handel wil men nog weleens het Weens Koopverdrag over het hoofd zien. Dit terwijl het verdrag in beginsel op de Nederlandse export en een deel van de Nederlandse import van toepassing is, tenzij partijen het verdrag hebben uitgesloten.