Is Europese regelgeving van toepassing bij handel en export in levensmiddelen buiten de EU?

Steeds vaker tikt de NVWA Nederlandse bedrijven op de vingers voor het niet-naleven van Europese voedselveiligheidsregels voor handel in en export van levensmiddelen die niet voldoen aan de Europese voedselveiligheidsregelgeving. Maar zijn Europese voedselveiligheidsregels wel onverkort van toepassing op handel en export buiten de Europese Unie?