45% verpakkingen niet in orde met hoeveelheid

De meeste inbreuken werden door FOD Economie aangetroffen bij de kleinere winkels maar dat zijn doorgaans zeer kleine loten. Daartegenover staat dat de loten van de vulbedrijven, die in verhouding de meeste verpakkingen produceren en een stuk groter zijn, ook beter in orde zijn.