'NVWA moet beter handhaven tegen overbevissing'

Milieuorganisatie ClientEarth en het platform voor kleinschalige vissers Low Impact Fishers of Europe (LIFE) starten een juridische procedure tegen de NVWA. Volgens de organisaties controleert de voedselautoriteit onvoldoende op de hoeveelheid vis die vissers aan wal brengen. "Daarmee zet de NVWA de deur wagenwijd open voor het verkeerd rapporteren van visvangsten en overbevissing."