Fraudeonderzoek FAVV: 'Frauduleuze praktijken in tonijnindustrie noodzaakt tot acties'

Eind 2020 voerde het Belgische FAVV en speciale controleactie op tonijn om na te gaan of en in welke mate er fraude plaatsvindt in de tonijnindustrie. Bijvoorbeeld technieken om de tonijn verser te laten lijken. De resultaten van het onderzoek leiden tot 5 concrete acties vanuit het FAVV. "Een te felle kleur van tonijn betekent niet noodzakelijk dat de vis verser is."