8 aandachtspunten voor de NVWA bij het voorkomen van misleidende etiketten

Misleidende voedselinformatie is niet toegestaan, dit staat als algemene regel in de voedselinformatieverordening, Verordening (EU) nr. 1169/2011. Voor de NVWA is het voorkomen hiervan één van de prioriteiten. Op dit moment wordt misleiding bij circa 30% van de etiketten geconstateerd.