Aan deze eisen moeten levensmiddelen voldoen voor een Europese BOB-, BGA- of GTS-registratie

Eind 2020 besliste het Hof van Justitie van de EU dat een kaas uit de Auvergne te veel leek op Morbierkaas met BOB-registratie uit de Jura. Ondanks het verschil in benaming tussen beide producten, vond het Hof dat er sprake was van misleiding. Wat betekent deze uitspraak voor andere streekproducten? Wat is het verschil tussen BOB, BGA en GTS? En hoe kun je je product eigenlijk laten registeren?