Gratis beoordeling van metalen en glazen verpakkingen kan ook op afstand

Om de voedselveiligheid te waarborgen heeft Mettler Toledo haar inspectieprogramma 'test before you invest' uitgebreid. In 2020 lanceerde het bedrijf dit programma omdat voedingsmiddelenbedrijven meer metalen en glazen verpakkingen gebruiken.