Webinar: Ministerie VWS en de NVWA over voedselveiligheid op hoger plan

DE WEEK VAN VMT - Whole Genome Sequencing (WGS) zal steeds vaker worden ingezet om pathogenen te kunnen traceren. Beleidsmakers zetten verder in op een betere zelfregulering van voedselketens en er komt een platform om nieuwe voedselveiligheidsrisico's vroegtijdig te signaleren. Bekijk hier het webinar met Inge Stoelhorst (VWS) en Coen van der Weijden (NVWA).