Nieuwe voedselveiligheidsrisico's door circulaire voedselproductie

De voedselproductie moet circulair worden, aldus landbouwminister Schouten. Dit betekent dat allerlei reststromen weer terug in het voedselproductiesysteem zullen gaan. Het borgen van de voedselveiligheidsrisico's wordt daardoor nog complexer dan nu. Een integraal analyse- en interventieplatform moet uitkomst bieden.