Nieuwe voedselveiligheidsrisico's door circulaire voedselproductie

De voedselproductie moet circulair worden, aldus landbouwminister Schouten. Dit betekent dat allerlei reststromen weer terug in het voedselproductiesysteem zullen gaan. Het borgen van de voedselveiligheid wordt daardoor nog complexer dan nu. Een samenwerkingsverband van meerdere kennisinstellingen wil daarom een integraal analyse- en interventieplatform bouwen om risico’s te monitoren en tijdig in te kunnen grijpen.
Nutriënten lekken deels al weg tijdens de voedselproductie, als ammoniak of afspoeling van akkers, een ander deel wordt via menselijke ontlasting en het riool geloosd op het oppervlaktewater. Foto: Shutterstock

Dit vind je misschien ook interessant