Snel en automatisch fraude met melk meten

Digi.Bio, een Amsterdamse startup, is onderdeel van een Europees project om een geautomatiseerd platform te ontwikkelen waarmee zuivelproducenten snel kunnen detecteren of er ongeregeldheden in hun product zitten.