Het houdt maar niet op: Salmonella in eieren

Al vele jaren is er een uitbraak aan de gang door met Salmonella Enteritidis besmette eieren, die is terug te traceren naar een Pools consortium van leghenbedrijven. Sinds 2012 zijn er ongeveer 1600 mensen ziek geworden door deze eieren.