Acrylamide: Een klein molecuul, een grote uitdaging

KENNISPARTNER - In 2017 is de verordening 2017/2158 tot vaststelling van risicobeperkende maatregelen en referentieniveaus voor de reductie van de acrylamidegehalten in levensmiddelen van kracht geworden. Dit met als doel de consument een hoog niveau van voedselveiligheid te garanderen. De normen die hierin gesteld worden brengen uitdagingen met zich mee voor zowel producenten als laboratoria.