NVWA beboet bedrijf voor niet meewerken aan recall

De NVWA heeft een vleesverwerkingsbedrijf een boete opgelegd van ruim 500.000 euro. Het bedrijf heeft in 2018 volgens de voedselveiligheidsorganisatie onvoldoende maatregelen getroffen om varkensvlees dat mogelijk besmet was met Salmonella Goldcoast uit de handel te nemen. Daarnaast heeft de vleesverwerker zijn afnemers verzocht instructies van de NVWA om producten uit de handel te halen, te negeren.