WGS bij besmetting is prachtig, maar preventie is beter

KENNISPARTNER - Het voedselveiligheidssysteem in Nederland is kwetsbaar, werd vorige maand opnieuw duidelijk met de bekende listeriabesmetting bij een vleeswarenproducent. Veel aandacht gaat momenteel uit naar Whole Genome Sequencing (WGS) om besmettingsbronnen te achterhalen. Begrijpelijk en nodig, maar het kwaad is dan al geschied. Laten we de basis niet uit het oog verliezen: hygiënische productieprocessen en goede persoonlijke hygiëne in de héle voedselveiligheidsketen.