Risicobeperkende maatregelen en referentiewaarden voor acrylamide in levensmiddelen (longread)

Recent is de 'Verordening (EU) 2017/2158 over de reductie van acrylamidegehalten in levensmiddelen' in werking getreden en is vanaf 11 april 2018 van toepassing.