Onophoudelijke strijd tegen acrylamide: Bolletje en Pally Biscuits delen hun ervaringen

In de wereld van voedselveiligheid komen eens in de zoveel tijd nieuwe contaminanten aan het licht. Zo ook procescontaminanten zoals acrylamide. Toen in 2002 duidelijk werd dat het mogelijk kankerverwekkende acrylamide op natuurlijke wijze ontstaat bij verhitting van koolhydraatrijke producten, ging bij een aantal voedingsmiddelenproducenten het balletje rollen om grip hierop te krijgen. Bij Bolletje en Pally Biscuits werd het een wetenschap op zich. Dit artikel is verschenen in VMT 12 van 19 oktober.