Wordt 80% minder uitstoot broeikasgassen in vleesketens in 2050 haalbaar?

De voedselketens zuivel, vlees en groente & fruit leveren een dominante bijdrage aan het broeikaseffect van voedingsmidde- len. TNO heeft verkend op welke wijze tot 2050 meer dan 80% reductie van broeikasgasemissies (t.o.v. 1990) is te realiseren. Dit derde artikel in een drieluik belicht de vleesketen.

Dit vind je misschien ook interessant