‘EU-kwaliteitsbeleid moet positie consument en boer verbeteren’

Het voltallige Europees Parlement keurde onlangs de plannen voor een Europees kwaliteitsbeleid goed. Het beleid voorziet in verplichte labeling van landbouwproducten, waardoor ‘consumenten waardevolle informatie krijgen’ en de concurrentiepositie van boeren verbetert.

Dit vind je misschien ook interessant