Stelling: ‘De voedingsmiddelenindustrie is gebaat bij afwijzen gezondheidsclaims’

Stelling: ‘De voedingsmiddelenindustrie is gebaat bij afwijzen gezondheidsclaims’a) Eens. Fabrikanten die een goed onderbouwde claim indienen zien zo hun werk beloond.b) Oneens. EFSA is veel te streng bij de beoordeling van claims. Dit remt innovatie.c) Deels eens. Alleen kapitaalkrachtige bedrijven hebben voordeel bij deze afwijzingen.d) Anders, namelijk …

Dit vind je misschien ook interessant