"Consument staat bij etikettering voorop"

Het Europees Parlement stemde medio juni over de etiketteringverordening. In het eerste artikel (zie pag. ??) zet de industrie de belangrijkste besluiten op een rij. Dit artikel belicht de rol van de ministeries van VWS en LNV in het besluitvormingsproces. Wat vindt de overheid belangrijk, welke invloed heeft Nederland in Europa en hoe sleept dit dossier zich verder voort?

Dit vind je misschien ook interessant