LNV: Consument beter in beeld

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) stimuleert breed gedragen maatschappelijke wensen en ontwikkelingen ten aanzien van veilige en duurzame voedingsmiddelen. Men vertaalt deze naar eisen en randvoorwaarden voor de productie van voedsel. LNV wil daarbij de consument nauwer betrekken. Een nieuw beleidsondersteunend instrument is het Consumentenplatform.