Europese harmonisatie probiotica-claim mogelijk? Dit is de laatste stand van zaken

De International Probiotics Association Europe (IPA Europe) roept op tot geharmoniseerd gebruik van de claim 'probiotica' in de Europese Unie. Over het algemeen wordt deze term als een ongeautoriseerde gezondheidsclaim gezien onder de EU Claims Verordening. Toch staat een toenemend aantal lidstaten het gebruik van deze claim onder voorwaarden toe. Wat is de status in de verschillende lidstaten? En wat zijn de laatste ontwikkelingen op dit gebied?