Versoepelde controle-eisen voor Nederlandse broedkippen wegens het verminderen van Salmonella-besmettingen

Nederland heeft twee jaar achter elkaar de Europese doelstelling voor het verminderen van Salmonella-besmettingen in broedkippen gehaald. Daarom hoeft er vanaf juli 2023 minder vaak controle op Salmonella uitgevoerd te worden bij reproductiepluimvee. De frequentie gaat omlaag van eenmaal per twee weken naar eenmaal per drie weken.