Bijna 200 zieken door met Salmonella besmette snacks van krabbetjes

Vanaf juni 2021 werden in Groot-Brittannië bijna tweehonderd mensen geïnfecteerd met Salmonella Infantis door besmette varkensvleeskrabbetjes. Besmettingen traden echter ook al eerder op, terug tot in september 2020. Ongeveer twee derde van de zieken belandde in ziekenhuizen.