nieuws

Belangrijke rol voor Nederland in herbeoordeling glyfosaat

Wetgeving & Toezicht

Belangrijke rol voor Nederland in herbeoordeling glyfosaat

Uiterlijk dit najaar moet chemiebedrijf Bayer-Monsanto een aanvraag indienen voor de verlengde goedkeuring van glyfosaat. Nederland beslist samen met Frankrijk, Hongarije en Zweden of het bestrijdingsmiddel wordt goedgekeurd.

In april afgelopen jaar werd na Europese goedkeuring de Assessment Group on Glyphosate (AGG) opgericht. Deze bestaat uit vertegenwoordigers uit Nederland, Frankrijk, Hongarije en Zweden. Hiermee heeft Nederland dus een grote invloed op de Europese besluitvorming over het verlengen van de goedkeuring van glyfosaat door de Europese Commissie.

Bayer-Monsanto

Chemiebedrijf Bayer-Monsanto verwerkt glyfosaat in haar bestrijdingsmiddel Roundup. Het bedrijf is in Amerika meerdere malen aangeklaagd door mensen die beweren dat Roundup de oorzaak is van kanker. 18.000 mensen klaagden het chemiebedrijf aan en het bedrijf werd meerdere malen veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding.

De aanwezige rechter zegt het volgende over de processen: “Monsanto hield zich meer bezig met het afremmen van veiligheidsonderzoeken en het manipuleren van de publieke opinie dan met het waarborgen van de veiligheid van haar product. Er was niets dat erop wees dat iemand bij Monsanto deze kwestie objectief of met enige aandacht voor het leven van de mensheid bekeek.”

Glyfosaat

Glyfosaat is wereldwijd de meest gebruikte onkruidverdelger. Het is echter ook de meest besproken en bekritiseerde onkruidverdelger. Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk gaven eerder al aan het gebruik van het product te willen verbieden. Bayer-Monsanto, producent van het bestrijdingsmiddel Roundup, zegt: “Glyfosaat zal een belangrijke rol blijven spelen in de landbouw en in de portefeuille van Bayer-Monsanto.”

Herbeoordeling

Uiterlijk 15 december 2019, drie jaar voor het verlopen van de huidige goedkeuring, moeten bedrijven die glyfosaat willen blijven gebruiken een aanvraag tot verlenging indienen bij de Europese Commissie (EC). Het gebruik van glyfosaat is in 2017 voor vijf jaar goedgekeurd. De Europese lidstaten wilden het gebruik van de onkruidverdelger twee jaar geleden niet voor tien jaar goedkeuren.

Ministerie van Landbouw

De AGG is opgebouwd uit vier verschillende lidstaten, waaronder Nederland. Vanuit Nederland neemt het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) deel aan de beoordelingsgroep. Hierbij wordt zij geadviseerd door het ‘College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen’ (Ctgb).  De AGG zal een rapport schrijven over het gebruik van glyfosaat. Dit rapport wordt vervolgens getoetst door de Europese voedseveiligheidsorganisatie (EFSA).

Europees voorzorgsbeginsel

De Europese Commissie verzoekt de AGG om belangenverstrengeling te vermijden en het Europees voorzorgsbeginsel ‘naar behoren’ toe te passen. Dit houdt in dat alleen bewezen veilige stoffen mogen worden toegelaten.

De lidstaten moeten volgens de EC risicomaatregelen nemen, ook ‘wanneer de mogelijkheid van schadelijke gevolgen voor de gezondheid is geïdentificeerd, maar hierover wetenschappelijke onzekerheid bestaat’.

Foodwatch

Verschillende partijen verzoeken om het gebruik van glyfosaat te verbieden. Zo verzocht Foodwatch recentelijk aan de Nederlandse leden van het AGG om het gebruik van glyfosaat te verbieden. In 2017 is er een Europees Burgerinitiatief opgericht dat opriep tot het verbieden van het bestrijdingsmiddel. Ook Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk sturen aan op een verbod.

VMT schreef eerder over het gebruik van glyfosaat:

 

Reageer op dit artikel