nieuws

NVWA start met beoordeling IKB EI voor Ketenborging.nl

Voedselveiligheid & Kwaliteit

De eiersector voerde verbeteringen in haar private kwaliteitssysteem IKB EI. Dit deed ze naar aanleiding van de aanbevelingen van de Commissie Sorgdrager in juni 2018 vanwege het fipronilincident. Ook andere sectoren gaan verbeteringen doorvoeren in hun kwaliteitssystemen meer hierover ook tijdens het Food Safety Event op 28 november in Amersfoort.

NVWA start met beoordeling IKB EI voor Ketenborging.nl

Het afgelopen half jaar werkte de eiersector hard aan verbeteringen van haar private kwaliteitssysteem IKB EI, zo blijkt uit de tweede halfjaarlijkse voortgangsrapportage die ministers Bruno Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) naar de Kamer stuurden. Ook was er aandacht voor Ketenborging.nl

IKB EI

De verbeteringen en aanvullingen die de eiersector doorvoerde, resulteerde erin dat IKB EI nu is aangemeld bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) voor acceptatie op Ketenborging.nl.

De NVWA is inmiddels begonnen met de beoordeling van IKB EI.


Food Safety Event

Het borgen van de voedselveiligheid in voedselketens en Ketenborging.nl zijn ook onderwerpen die op het Food Safety Event uitgebreid behandeld worden. Dit evenement vindt plaats op 28 november in Amersfoort.

Klik hier voor het volledige programma

Klik hier om direct aan te melden


 

Ketenborging.nl

De eiersector dient er in de tussentijd voor te zorgen dat het deelnemerspercentage van 85-90% van alle eierbedrijven op peil blijft. Belangenorganisatie Ovoned gaat dit in de gaten houden.

Ook de ministeries van LNV en VWS spelen een rol. Zij zullen waar mogelijk de deelname van bedrijven aan IKB EI stimuleren. Richting afnemers zullen de departementen het belang van Ketenborging.nl voor de voedselveiligheid benadrukken.

Informatie-uitwisseling NVWA

De eiersector werkte niet alleen aan acceptatie van IKB EI op Ketenborging.nl maar hield in oktober ook een grote crisisoefening om bijvoorbeeld de handboeken voor voedselveiligheid te testen. Veel tijd besteedden de bedrijven en de NVWA aan het vroegtijdig uitwisselen van informatie tijdens een crisissituatie. Tijdens het fipronilincident liep die uitwisseling juist niet zo goed.eieren

Binnenkort krijgt de crisisoefening een vervolg. Dan gaan de partijen na  of de crisishandboeken aanscherping behoeven en beter op elkaar afgestemd moeten worden.

Private borging voedselketens

In juni 2019 begon het project Private Borging Voedselketens om onder andere ook de kwaliteitssystemen in andere sectoren te verbeteren. Tevens worden de ‘witte vlekken’ in de ketens, de zwakke plekken wat betreft voedselveiligheidsrisico’s, aangepakt.

 

Reageer op dit artikel