nieuws

NVWA ziet meer signalen voedselfraude

Voedselveiligheid & Kwaliteit

NVWA ziet meer signalen voedselfraude

Voedsel in Nederland is over het algemeen veilig. Dit wil niet zeggen dat er nooit onveilige producten op de markt komen of ontstaan. Dit stelt de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) aan de hand van het 1e rapport over voedselveiligheid in Nederland, de Staat van voedselveiligheid.

Tegelijkertijd neemt volgens de NVWA het aantal signalen over voedselfraude toe en brengt de circulaire economie risico’s voor de voedselveiligheid met zich mee.

Voedselveiligheid

In het rapport wordt een beeld geschetst van de voedselveiligheid in de laatste schakels van de voedselketen: bedrijven die levensmiddelen importeren, produceren, transporteren, verkopen en serveren.

De staat van voedselveiligheid is gebaseerd op de 21 duizend en 24 duizend bedrijven in 2015 en 2016 die gecontroleerd zijn op voedselveiligheid. Deze bedrijven zijn geselecteerd, op basis van een risicoanalyse, uit de ongeveer 250 duizend bedrijven in de Nederlandse voedingssector.

Resultaten controles

Bij ongeveer 8.000 bedrijven in 2015 en 10.000 in 2016 bleek dat er niet volledig volgens de wet gehandeld werd. Daarnaast voldeed 0,6 procent van de onderzochte monsters van voedsel niet aan de microbiologische voedselveiligheidscriteria. Uit onderzoek naar resten van gewasbeschermingsmiddelen op voedsel werd bij gemiddeld circa 2,5 procent de toegestane limiet overschreden. Voor mycotoxinen (schimmel) op voedsel was dit percentage 3,9 procent.

Niet altijd acuut gezondheidsrisico

De wettelijke maximumlimieten dwingen levensmiddelenbedrijven om ervoor te zorgen dat de aanwezigheid van contaminanten in hun producten zo laag als mogelijk is. Overschrijding van een wettelijke limiet betekent niet dat er altijd een acuut gezondheidsrisico is.

Voedselfraude

Ook ziet de NVWA door intensievere opsporingsaanpak meer signalen van voedselfraude.

We zien dat de mogelijkheden tot en de winstgevendheid van voedselfraude zijn toegenomen. Voedselfraude levert niet per definitie een onveilig product op, maar brengt veelal wel de traceerbaarheid van producten in gevaar,’ aldus Rob van Lint, NVWA-inspecteur-generaal.

Circulaire economie

Daarnaast kijkt de autoriteit positief naar de ontwikkelingen van het hergebruik van producten, oftewel een circulaire economie. ‘Dit maakt de samenleving duurzamer, maar tegelijkertijd kan het risico op afval in de voedselketen toenemen.’

 

 

Reageer op dit artikel