nieuws

Bureau Veritas verliest klanten door schorsing BRC

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Bureau Veritas verliest klanten door schorsing BRC

Door de schorsing van de BRC moeten klanten van Bureau Veritas noodgedwongen uitwijken naar andere certificatie instellingen om toch tijdig te worden gecertificeerd. Directeur Marius Rodenburg kan niet aangeven hoe lang de schorsing nog zal duren. “We informeren onze klanten …

…  twee maanden voorafgaand aan de geplande auditdatum”, aldus de directeur. “Klanten kunnen dan nog tijdig uitwijken naar een andere certificatie-instelling.” In de regel vinden de audits ongeveer een maand voor het verstrijken van geldigheidsdatum van het certificaat plaats.

Enkele tientallen klanten

Het aantal door Bureau Veritas uitgegeven BRC certificaten schat Rodenburg op “zeker 100”. Sinds de schorsing op 11 december vorig jaar mag Bureau Veritas fabrikanten niet langer auditten voor de BRC. Het zou volgens hem inmiddels om “enkele tientallen” klanten gaan. “Het betreft in de regel jaarcontracten, dus na een jaar zouden deze klanten weer bij ons terug kunnen komen.”

Nog geen duidelijkheid geven

Rodenburg kan zijn klanten die na april op de planning staan om te worden gecertificeerd nog geen duidelijkheid geven of deze door kunnen gaan. “We zijn daarvoor afhankelijk van het overleg tussen het hoofdkantoor en de BRC. Er zijn kennelijk door de BRC onvolkomenheden in onze centrale administratie vastgesteld, waar alle offertereviews, auditrapporten reviews en certificaten reviews worden beheerd, maar kennen niet de details. We hebben alleen te horen gekregen hoe we in deze situatie moeten handelen.”

Langer dan gedacht

“We hadden verwacht dat we vanaf 11 februari, net als in een aantal andere landen, weer onze klanten konden bedienen, maar dat is niet doorgegaan. Die landen worden gebruikt om na te gaan of alle verbeterprocessen in de centrale administratieprocedures zijn doorgevoerd en of deze afdoende zijn. De kwaliteit van de audits is niet in het geding. Ook wij wachten op bericht dat we weer mogen auditten. We gaan er van uit dat we in Nederland binnen niet al te lange termijn weer in de lucht zijn. We staan klaar.”

Reageer op dit artikel