nieuws

‘Allergenenbeheer voedingsbedrijven is vaak nog houtje-touwtje’

Voedselveiligheid & Kwaliteit

‘Allergenenbeheer voedingsbedrijven is vaak nog houtje-touwtje’

Bedrijven worstelen al jaren met hun allergenenbeheer. Het relatief hoge aantal allergiewaarschuwingen dat Productwaarschuwing.nl registreerde, verbaast allergenenexpert Marjan van Ravenhorst dan ook niet, voedingsbedrijven hebben vaak de basis niet goed op orde.

Het is Marjan van Ravenhorst ook opgevallen het relatief hoge aantal van 29 allergiewaarschuwingen op de website Productwaarschuwing.nl. “En dan missen ze er nog een paar want ik kom uit op een aantal van rond de 35.”

Allergiewaarschuwing

Van Ravenhorst geldt met haar bureau Allergenen Consultancy als autoriteit op het gebied van allergenenbeheer. Ze houdt alle recalls en ontwikkelen nauwlettend in de gaten. Al jaren is er tot haar verbazing sprake van een stijgende tendens van allergiewaarschuwing. Dit komt onder andere door de groeiende aandacht voor dit onderwerp waardoor fouten ook sneller aan het licht komen. Maar daar ligt niet het fundamentele probleem: bedrijven hebben hun databeheer niet op orde.

Koppelen systemen databeheer

“Er zijn geen koppelingen van de gegevens van de verschillende afdelingen en dan gaat het fout.” Wijzigingen in recepturen worden niet doorgegeven, etiketten en orders worden verwisseld, geeft Van Ravenhorst voorbeelden van wat er allemaal fout kan gaan.

Halffabricaten

“Stel er zijn voor een bepaalde order half fabricaten afgewogen, dan komt het voor dat de kruiden voor een ander order worden gebruikt.” Dergelijke fouten kunnen makkelijk voorkomen worden als bedrijven de basis op orde hebben, geeft Van Ravenhorst aan. Voor allergenenbeheer hanteert zij vijf basispijlers:

1) Grondstofinformatie

2) Aanhouden juiste receptuur

3) Juiste etiket

4) Verwisseling van etiketten en producten

5) Voorkomen kruisbesmetting

 Van Ravenhorst: “In de praktijk komen bij punt één tot en met vier de meeste fouten voor. Tot onze verbazing gebeuren die ook bij BRC-gecertificeerde bedrijven.”

Specificaties

Databeheer wordt steeds belangrijker, maar bedrijven spelen hier onvoldoende op in, ervaart de allergenendeskundige. “De verschillende afdelingen opereren als heel veel eilandjes. Ze leggen hun eigen gegevens vast in Excel- of wordbestanden, én er is vaak geen centraal systeem. Dan gaan dingen afwijken. Het is allemaal een beetje houtje touwtje.”

Het gevolg kan zijn dat de kwaliteitsafdeling specificaties opmaakt die niet de juiste receptuur bevatten of verouderde productspecificaties, beschrijft een Van Ravenhorst de mogelijke negatieve gevolgen van slecht databeheer.

Dat het schort aan structuur en systemen voor een adequaat databeheer is een wijdverbreid probleem dat Van Ravenhorst overal tegenkomt, ook bij grote bedrijven. Dat betekent niet dat bedrijven gelijk aan het automatiseren moeten slaan, want je kunt Excelbestanden immers ook koppelen.

Levensmiddelenwetgeving

De fouten met allergenenbeheer hebben niets te maken met (Europese) wetgeving op dit gebied. “Een gebrek aan regelgeving is juist het probleem.” Marjan van Ravenhorst ziet graag wetgeving rond kruisbesmetting, daar hebben bedrijven behoefte aan ervaart ze. “Wat is kruisbesmetting precies en hoe moet je hiermee omgaan qua risicobeoordeling en- communicatie. Hierover willen ondernemingen graag meer duidelijkheid.”

Ingrediëntendeclaraties

Overigens gebeuren de meeste allergenenrecalls door fouten in ingrediëntendeclaraties en niet door kruisbesmettingen. “Zorg daarom eerst dat je als bedrijf je systemen voor databeheer op orde hebt én ga dan pas fine tunen op bijvoorbeeld het voorkomen van kruisbesmetting.

Reageer op dit artikel