nieuws

CBL blij met Europees rapport voedselintegriteit

Voedselveiligheid & Kwaliteit

CBL blij met Europees rapport voedselintegriteit

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) is blij met het rapport over voedselintegriteit van Europarlementariër Esther de Lange. De retailorganisatieis positief over de aandacht die het Europees Parlement (EP) besteedt aan voedselvertrouwen dankzij dit rapport.

In het rapport pleit het EP onder andere voor strengere wetgeving en controles, de implementatie van een elektronisch systeem om voedselfraude tegen te gaan, en voor strengere sancties en hogere boetes bij overtredingen. Bij gevallen waarbij de volksgezondheid moedwillig gevaar loopt, pleit het EP zelfs voor mogelijkheden tot strafrechtelijke vervolging van betrokkenen.

Voedselvertrouwen

Het rapport spreekt schande uit over het feit dat tegengaan van voedselfraude een relatief nieuw begrip is op de Europese agenda. Het document onderstreept het belang van een consument die weet wat hij eet.

Volgens het CBL is voedselvertrouwen ook binnen de supermarktbranche een belangrijk onderwerp. “Het is onze dure plicht ervoor te zorgen dat de klant weet wat hij koopt”, aldus Henrieke Crielaard, Manager Voeding en gezondheid van het CBL.

Hardere aanpak

Het CBL onderschrijft de conclusie van het rapport dat voedselfraude hard moet worden aangepakt. Voedselvertrouwen staat in Nederland al enige tijd hoog op de agenda, maar fraude met voedsel beperkt zich niet altijd tot nationale grenzen. Daarom is het CBL blij dat dit belangrijke onderwerp in Brussel op de kaart staat.

Traceerbaarheid van voedsel

Met de extra module productintegriteit kan de supermarktbranche de herkomst en ‘echtheid’ van producten beter borgen. Deze wordt ontwikkeld door de Global Food Safety Initiative (GFSI) en kan toegevoegd worden aan bestaande voedselveiligheidssystemen.

Alle neuzen dezelfde kant op

Het CBL neemt deel in de Taskforce Voedselvertrouwen. Een belangrijk aspect van deze taskforce is dat de gehele keten erin vertegenwoordigd is. Alleen als alle schakels in de keten voedselvertrouwen even belangrijk vinden, kan fraude met voedsel teruggedrongen worden.

Daarnaast blijft het voor het CBL van groot belang dat er voldoende handhaving is door een onafhankelijk instituut om kwaadwillende bedrijven eruit te pakken en te bestraffen. De toegezegde versterking van de NVWA zal hier zeker een bijdrage aan kunnen leveren.

Lees verder op VMT:
Europees Parlement voor hardere aanpak voedselfraude
Voedingsindustrie neemt maatregelen tegen voedselfraude

Reageer op dit artikel