nieuws

Hoe realtime data de prestatiesturing kan redden

Technologie & Techniek

Hoe realtime data de prestatiesturing kan redden

Productie draaien betekent keihard presteren, uren en uren draaien, continu alert zijn en concurrenten een stap voor blijven. Des te frustrerender is het dan om te verzanden in productieproblemen, communicatieproblemen en technische storingen zonder aanwijsbare oorzaak. De inzet van realtime data kan de redding zijn.

In een digitale wereld draait alles om data; talloze gegevens die bij elkaar komen in verschillende systemen, en ons inzicht geven in productieprocessen, sensorgestuurde processen, planningen, inkooporders en de besturing van diverse systemen. De juiste interpretatie van deze gegevens is cruciaal. Hiermee kan snel worden ingespeeld op eventuele problemen en hick-ups en herhaling van het probleem worden voorkomen.

Data kunnen op verschillende manieren verzameld en geïnterpreteerd worden. Over het algemeen geldt: hoe dichter we met onze data bij het echte proces zitten, hoe betrouwbaarder de data is en hoe eerder we kunnen bijsturen.

MES-laag

Bij eventuele problemen. Het verzamelen daarvan is daarom cruciaal. Om goede data uit productie te krijgen is een zogenoemde MES-laag nodig.  Deze middenlaag, aangeduid als Manufacturing Executing System, bevindt zich tussen de logistiek/administratieve automatisering, de Enterprise Resource Planning (ERP) en het Process Control System (PCS). Het kenmerk van deze MES is dat het zich niet focust op allerlei logistieke of administratieve processen, maar op het product zélf. Op MES-niveau wordt beslist en bijgehouden hoe producten worden gemaakt, volgens welk recept, wanneer en in welke volgorde. Daarnaast wordt er op MES-niveau gemeten hoe efficiënt machines worden benut (OEE), met welke materialen er wordt gewerkt en wordt gezorgd voor een goede tracking en tracing. 

Prestatiesturing

Met de verzamelde data, kan een productiefaciliteit dus direct acteren op een eventuele hick-up. Het is daarom belangrijk dat deze data gekoppeld wordt aan prestatiesturing. Veel organisaties werken momenteel hard aan het verhogen van de productiviteit. Dit geldt zowel voor banken en zorginstellingen, maar zeker ook voor bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie. Methoden als Lean management en continu verbeteren worden hierbij ingezet. Een sterke tool uit de world class manufacturing toolbox voor het verhogen van de productiviteit is prestatiesturing. Prestatiesturing is een werkwijze waarbij op elk niveau in de organisatie actief gestuurd wordt op doelstellingen middels bordoverleggen. Bordoverleggen zijn korte, staande werkbesprekingen voor een whiteboard met daarop alle benodigde grafieken, cijfers en informatie nodig bij het overleg. De Deming-cirkel (plan => do => check=> act) is hierbij de basis.

Prestatiesturing voor het verhogen van de productiviteit is echter niet genoeg. Want naast de inzet van mensen, hebben bedrijven ook te maken met productieprocessen en machines. En daar komt data om de hoek zetten; Om deze processen en machines zo goed mogelijk te laten presteren, is real-time data nodig.

Real-time data voor prestatiesturing

Het verschil tussen gewone data (de bak van verzamelde gegevens die ergens uit een proces komt) en real-time data ligt tussen het moment dat de data worden verzameld en de beschikbaarheid. Real-time data is data die beschikbaar komen voor gebruik direct op het moment dat ze zijn verzameld, ook wel de stuurcijfers genoemd. Een directe beschikbaarheid van data is cruciaal wanneer het gaat om de productielijn. Wanneer tijdens het proces alle data op het moment van productie ter beschikking is, kan er namelijk direct worden bijgestuurd op de gebeurtenissen die plaatsvinden aan de productielijn zoals storingen, foute inzet van grondstoffen, of de verkeerde mensen aan de productielijn. Het gezegde: ‘Je moet het ijzer smeden als het heet is’, geldt hier zeker ook voor managers in productie. Afwijkingen kunnen direct besproken worden met de medewerkers en er kan direct worden ingegerepen. Situaties zijn nog vers, en lenen zich uitstekend als casus richting medewerkers om zo herhaling uit te sluiten.

OEE

Een efficiente manier om real-time data in te zetten in het productieproces is door het gebruik van OEE (Overall Equipment Effectiveness). In het Nederlands betekent dit: ‘Daadwerkelijke benuttingsgraad van machines’. OEE is een meetmethode die steeds vaker opgang doet binnen bedrijven waar productiviteitverhoging door efficiëntere inzet van machines belangrijk is. Overall Equipment Effectiveness meet de productiviteit van een machine of een productielijn. OEE geeft de verhouding weer tussen de hoeveelheid goede producten die een machine (c.q. productielijn) aflevert en het maximaal haalbare van die machine of lijn. Met andere woorden: hoe effectief wordt erom gegaan met machines?

Conclusie

Verbetering kan alleen gerealiseerd worden als problemen bij de wortel worden aangepakt. Als mens hebben we vaak niet het volledige inzicht in processen en acteren we automatisch pas alleen wanneer problemen zich voordoen. Zie het als symptoombestrijding. Real-time data, zoals OEE, bieden inzicht in alle ins en outs van het productieproces, zodat het mogelijk wordt voortijdig in te spelen op eventueel dreigende problemen. Zo wordt uitval van processen voorkomen en kunnen deze op een efficiënte manier worden aangepakt en verbeterd.

Auteurs: Marc van Amersfoort & Leon de Hoogh Onprove. Onprove is kennispartner van VMT.

Reageer op dit artikel