nieuws

Eiwitrijke veldboon vaker verwerkt in food

Ingrediënt & Product

Eiwitrijke veldboon vaker verwerkt in food

Het project ‘Veldbonen keten praktijk innovatie project’ moet voor dit eiwitrijke gewas nieuwe food- en feedtoepassingen ontwikkelen en het areaal veldbonen laten stijgen. Op 8 juni kan het gewas worden bekeken en nieuwe producten, zoals een hamburger, ervan worden geproefd.

De Nederlandse eiwitteelt krijgt door dit project, dat ondersteund wordt door de provincie Overijssel in het kader van de Innovatie agro & food-regeling, een grote stimulans, aldus projectleider Jolijn Zwart-van Kessel van het gelijknamige adviesbureau. “Het past in de nationale ambitie om de teelt van eiwitgewassen te stimuleren.”

 

Hele keten participeert

In het project werken vijf partijen uit de keten samen: akkerbouw- & fruitteeltbedrijf De Kortenhof, AgruniekRijnvallei, Frank Food Products, Bobeldijk Food Group en bakkerij Fuite.

“Dat in dit project de gehele keten vertegenwoordigd is, maakt het project bijzonder”, aldus Zwart-van Kessel. “Partners kijken bij elkaar in de keuken en leren elkaars ketenstap kennen en waarderen. Bovendien kan er snel opgeschaald worden wanneer de vraag naar veldbonen stijgt.”

 

Bijna verdwenen eiwitbron

De Nederlandse veldboon is, net als andere hoogwaardige eiwitgewassen, sinds het Blair-House akkoord in 1992 over vermindering van landbouwsubsidies, vrijwel verdwenen uit de bouwplannen van Nederlandse akkerbouwers.

Deze plantaardige eiwitbron moet volgens betrokkenen hoognodig weer terug op de kaart, nu de vraag naar lokaal geteeld eiwit sterk stijgt.

 

Smaak en textuur verschillende rassen

Binnen het project wordt ervaring opgedaan met de teelt, verwerking en toepassing van de veldboon. Hierbij wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de smakelijkheid en de textuur van de verschillende rassen.

Zo zijn er bijvoorbeeld al eerste resultaten geboekt met de verwerking van veldbonen tot een hamburger. Het project draagt hiermee bij aan de nationale ambitie om plantaardige eiwitten weer nadrukkelijk in beeld te krijgen te krijgen bij akkerbouwers en consumenten.

 

WUR en Protein Cluster betrokken

Het project wordt met wetenschappelijke raad en daad bijgestaan door Ruud Timmer, onderzoeker bij Wageningen UR. Via The Protein Cluster wordt getracht om provincies teeltondersteuning te laten geven.

“Zolang het een onrendabel gewas is, hebben telers er nog geen oren naar”, aldus Zwart-van Kessel. “Dat moet veranderen, willen we bij succesvolle nieuwe foodproducts genoeg areaal hebben om in de Nederlandse food vraag te voorzien.”

 

Gewas bekijken en proeven

Op vrijdag 8 juni organiseert het consortium van 13.00-16.00 uur een boerenveldmiddag op akkerbouw- & fruitteeltbedrijf De Kortenhof in Erichem. Behalve informatie over de teelt va veldbonen kunnen daar ook de eerste foodtoepassingen van deze Nederlandse eiwitbron worden geproefd.

Foto's

Reageer op dit artikel