nieuws

Smart assetmanagement maakt bedrijven flexibeler

Algemeen

KENNISPARTNER – Door de voortdurende innovaties bij productieprocessen, moet men bedrijfseconomisch tegenwoordig heel flexibel zijn in het managen van productiemiddelen. De steeds sneller veranderende markt vraagt daar gewoonweg om. Om direct in te kunnen spelen op die veranderende marktomstandigheden is snel kunnen aanpassen essentieel.

Probleem is, dat er meestal onvoldoende financiële ruimte is om die snelle omschakeling van productiecapaciteit daadwerkelijk bij te benen. De uitdagingen zijn groot: machines vervangen voor nieuwe, die schoner of sneller zijn zonder te veel kapitaalbeslag, de waarde van overtollige machines optimaal verzilveren bij een fusie, overname of bedrijfsbeëindiging of productiecapaciteit snel uitbreiden door aanschaf van een extra, gebruikte machine. Tijd om anders naar de waarde van productiemiddelen te kijken: smart assetmanagement.

Kijk op tijd naar de waarde

Overtollige machines, maar ook overtollige voorraden zijn geld waard. Dat geldt ook voor nog volop draaiende machines, die om bedrijfseconomische redenen overtollig worden of inmiddels technisch achterhaald zijn. Veelal kijkt men er pas naar de waarde op het moment dat de balans moet worden opgemaakt. De tijd om goede afwegingen te maken en er de juiste prijs voor te krijgen, ontbreekt daardoor. Tijdig inzicht in de waarde van je assets, zorgt voor goed doordachte structurele beslissingen. Essentieel bij verhuizing van productielocaties, fusies, uitbreiding en zelfs bij bedrijfsbeëindiging.

Verzilver de waarde

Wat op een aantal markten al heel gebruikelijk is, wordt binnen de voedingsmiddelenindustrie nog weinig toegepast: kopen en verkopen via een online veiling. Als onderdeel van smart assetmanagement is het echter een heel effectief gebleken middel. Er is wereldwijd veel vraag naar gebruikte machines uit Nederland, omdat ze technisch voorop lopen en veelal goed onderhouden zijn. Door vraag en aanbod via een online veiling bij elkaar te brengen voorkom je dat machines stilstaan en geld kosten en dat bedrijven zich alleen focussen op de inkoop van nieuwe assets en men voor vervangen materieel veel te weinig terugkrijgt. Machines, voertuigen en andere goederen krijgen zo een tweede productief leven en worden onderdeel van de circulaire economie. Bovendien brengen ze de beste, marktconforme prijs op.

Auteur: Andrej Pieterson, Hoofd Voedingsmiddelenindustrie, Troostwijk Veilingen, kennispartner van VMT. Troostwijk Veilingen biedt de voedingsmiddelenindustrie oplossingen op het gebied van circulaire economie.

Reageer op dit artikel