nieuws

‘Voedselveiligheid was, is en blijft de hoogste prioriteit’

Algemeen

‘Voedselveiligheid was, is en blijft de hoogste prioriteit’

De Commissie Sorgdrager publiceerde een rapport over de fipronilcrisis, waaruit blijkt dat zowel de pluimveebedrijven zelf als de NVWA en de ministeries van LNV en VWS schuld hebben aan het uitbreken hiervan. VMT vroeg de levensmiddelenindustrie en de eiersector naar hun reacties hierop.

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) werkte zelf mee aan het onderzoek van Commissie Sorgdrager. Ze spreekt waardering uit richting de Commissie wegens het erkennen van ketenborging.nl in het rapport, wat volgens FNLI een belangrijk instrument is om voedselveiligheid in de keten te verbeteren. De website biedt een overzicht van erkende kwaliteitsschema’s voor bedrijven uit de voedselketen die voldoen aan criteria die zijn opgesteld door onder andere de NVWA en het ministerie van VWS.

Aanpassingen sinds de crisis

FNLI geeft aan dat er al veel is veranderd sinds de crisis. Zo waren er tijdens de crisis slechts drie geaccepteerde systemen, nu zijn dat er vijf. Bovendien staan zes in de lijn om geaccepteerd te worden. FNLI vraagt haar leden verder enkel gebruik te maken van leveranciers die gecertificeerd zijn onder een privaat kwaliteitssysteem dat geaccepteerd is door de NVWA.

De FNLI is samen met andere ketenpartijen een Werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen (WVZE) gestart, waarin het verbeteren van de eierketen centraal staat. Een van de uitkomsten hiervan is een monitoringsprogramma op ongewenste stoffen inclusief fipronil. De FNLI benadrukt dat voedselveiligheid prioriteit nummer 1 was, is en blijft.

Reactie Levensmiddelenhandel

Ook het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) is blij met de publicatie van het rapport Sorgdrager. Het CBL geeft aan dat meerdere aanbevelingen al in gang zijn gezet. Voorbeelden zijn een meldpunt voor signalen van fraude en overtredingen en een servicepunt waar pluimveehouders vragen over wetgeving kunnen stellen. Volgens CBL biedt het rapport handvatten om dit verder te verbeteren en om de overheid bij deze plannen te betrekken. Net als de FNLI is het CBL een voorstander van aanmelding van IKB Ei bij ketenborging.nl. IKB Ei is een kwaliteitszorgsysteem voor de productie van eieren. 

Reactie OVONED

Stichting OVONED (opgericht door LTO/NOP, NVP en ANEVEI) laat namens de eiersector weten dat zij de conclusies van Commissie Sorgdrager onderschrijft en dat zij de aanbevelingen die gericht zijn aan de eiersector op zal volgen. Deze zijn in lijn met die uit het rapport van de WVZE en worden op dit moment al uitgevoerd. Ook is OVONED bezig met de uitwerking van de aanbeveling van de Commissie om meer kennis beschikbaar te stellen aan pluimveehouders op het gebied van voedselveiligheid. OVONED geeft ook aan dat zij graag ziet dat informatie tussen de NVWA en de sector sneller en beter wordt gedeeld. Ze ondersteunt de conclusie van de Commissie dat de overheid de toezichthouders in staat moet stellen om voedselveiligheid tot topprioriteit te maken.

 

Reageer op dit artikel