artikel

Expertpanel: Is circulariteit in de voedingsmiddelenindustrie nog ver te zoeken?

Algemeen

Expertpanel: Is circulariteit in de voedingsmiddelenindustrie nog ver te zoeken?

Er komen steeds meer initiatieven op het gebied van circulariteit. Maar hoe staat de voedingsbranche er als geheel voor? Doen we genoeg om bijvoorbeeld reststromen te hergebruiken? Of is circulariteit nog ver te zoeken? Vier experts geven hun visie. Dit artikel is verschenen in VMT 4 van 19 april 2019.

Willemijn Peeters

eigenaar Searious Business

Willemijn Peeters“Ja, dat denk ik wel. Bedrijven tuimelen over elkaar heen om hun ambities uit te spreken. Maar vrijwel geen enkel bedrijf weet hoe deze uit te voeren. De meeste initiatieven gaan over optimalisatie van bestaand verpakkingsmateriaal of bewustwordingsacties richting consument om sortering en inzameling te bevorderen. Maar weinig managementteams tonen lef en maken budget vrij voor echte innovaties. Circulariteit is afstappen van lineair denken. Denken in bestaande verpakkingen en huidige productielijnen brengt je niet verder. Het gekke is dat als je inkopers, marketeers, operationeel managers en duurzaamheidsmanagers helpt in het omdenken, dat ze zelf met goede, vernieuwende ideeën komen. Ook zijn er vaak al gesprekken geweest met leveranciers of andere ketenpartners over mogelijkheden om het volledig anders aan te pakken. Nodig is dat het bedrijf die overkoepelende visie omarmt en ook daadkrachtig ondersteunt met budget. Voor alle trendwatchers, regelgevers en overkoepelende organisaties is het helder: een circulaire economie is de toekomst. Wie niet omschakelt, heeft binnen een paar jaar geen bestaansrecht meer. Dus waar wachten bedrijven nog op? Wellicht op een zetje in de juiste richting en daarin kunnen innovators en omdenkers het verschil maken.”

Andries Olie

CSR-manager Suiker Unie

Andries Olie“Ver te zoeken, vind ik te sterk uitgedrukt. Maar ik zie om me heen dat er nog wel veel verbeterd kan worden. Als Suiker Unie benutten we al onze reststromen. Zo wordt het bietenloof nu gebruikt als compost. In december hebben we Green Protein overgenomen. Dit bedrijf kan het eiwit RuBisCo uit ons bietenloof te halen. Dit is een functioneel eiwit dat kippenei-eiwit kan vervangen. Het voordeel hiervan is dat het geen allergeen is. Ook bij andere reststromen zijn we continu op zoek naar verwaardiging naar een zo hoogwaardig mogelijk product. Zo wordt de pulp nu gebruikt als veevoer. We kijken welke waardevolle stoffen we hieruit kunnen halen. Zo is galacturonzuur uit de pulp te gebruiken bij de productie van bioplastics. Uit suikerbietenpulp maken we ook betabind en betafib, voor gebruik in respectievelijk vaatwastabletten en wasmiddel. Bij circulariteit is samenwerking belangrijk, want het gaat vaak om complexe vraagstukken, zoals energieneutraal worden en kringlooplandbouw. Daarom starten wij met de provincie Noord- Brabant en Naturalis Biodiversity Center een Groene Cirkelssamenwerking. Hierin willen we met nog veel meer partijen samen verduurzamen om de circulariteit verder te verbeteren.”

Pepijn Duijvestein

director & senior businessinnovator Dr2 New Economy

Pepijn Duijvestein“Er gebeurt wel degelijk heel veel, maar er moet ook nog veel gebeuren. Dat begint al met de juiste hoeveelheden aanbieden. Maaltijdboxen zoals Marley Spoon doen dat goed. Ook moet er een betere discussie komen over THT-data. Veel producten zijn na die datum nog veilig te consumeren. Het zou goed zijn als er op bepaalde producten een advies op de verpakking komt om na de THT-datum te ruiken of te proeven of het product nog goed is. Een tweede uiterste datum kan dan bijvoorbeeld aangeven dat het na die datum het beste weggegooid kan worden. Ook zouden er meer producten op de markt moeten komen die langer houdbaar zijn. Qua wetgeving hoop ik dat er meer ruimte komt om reststromen te hergebruiken. Het is bijvoorbeeld nog niet altijd toegestaan om met reststromen akkers te bemesten, terwijl dat wel een goede toepassing zou zijn. Tot slot zou het nuttig zijn als fabrikanten transparanter worden in de stappen die ze zetten. Nu zijn er producten die erg duurzaam zijn, maar daar betaal je ook een hoge prijs voor. Het gat met de veel goedkopere reguliere producten is te groot. Het zou goed zijn als fabrikanten van reguliere producten hun stappen naar duurzaamheid transparant maken. Zo weten consumenten dat het een redelijk alternatief is tegen een aanvaardbare prijs.”

Theo Heere

directeur VBZ, Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie

Theo Heere“Nee, dat vind ik niet. Onze leden zijn van oudsher al veel bezig met hergebruiken van reststromen. Reststromen die nog de juiste kwaliteit hebben, worden – voor zover mogelijk – opnieuw in het deeg vermengd. De overige reststromen eindigen als varkensvoer. Ik heb het gevoel dat onze leden niet actief bezig zijn om reststromen nog beter te verwaarden, omdat er binnen circulariteit onderwerpen zijn met een hogere prioriteit. Denk aan het gebruik van recyclebare verpakkingen. De producten van onze leden zijn over het algemeen lang houdbaar en worden verpakt in dunne folies. Het is een grote uitdaging om dunne verpakkingen te ontwikkelen die net zo goed de kwaliteit en de voedselveiligheid van de producten kunnen waarborgen. Ook qua energie zijn er grote uitdagingen. Voor de veelgebruikte gasoven zou een elektrische oven een goed alternatief zijn, maar dat kan het elektriciteitsnet nu niet aan. Op deze onderwerpen focussen onze leden zich. Mocht blijken dat zij ook een duurzaamheidsslag kunnen slaan door hun restromen beter te verwaarden, dan zullen zij zich daar zeker voor inzetten. Maar nu gebeurt er op dat gebied weinig omdat daar in onze sector niet de grootste pijnpunten zitten.”

Reageer op dit artikel